Starte og Drive Bedriftsdagen 4 april

Torsdag 4 april hadde Viken Space 30 lovende gründere på seminar. Starte og drive bedrift-dagen er en unik mulighet til å få grunnleggende kunnskap som kan hjelpe gründere i etableringsfasen. Dagen var tettpakket program hvor gründerne får tips og råd fra sentrale aktører som alle gründere må forholde seg til i oppstartsfasen.Lokale gründer deler sin sin gründer historie

Vi fikk mulighet å høre JodaCare sin spennende reise i å det å starte for seg selv. JodaCare er en digital kommunikasjonsløsning som knytter sammen helsepersonell og pårørende rundt personer med demens eller psykisk utviklingshemming. JodaCare brukes i hjemmetjenesten, på sykehjem og i boliger.

Speed-dating og nyttige råd fra aktører knyttet til oppstart

Gjennom arrangementet fikk deltakerne møte representanter fra sentrale etater og virksomhet som skal hjelpe lovende gründere med oppstartfasen. Gjennom dagen holdes korte format med nyttig innlegg fra aktører som Altinn, Brønnøysundregisteret, Norid, Patentstyret, NAV, Visma, Etablerertjenesten i nye Asker og Bærum, Danske Bank, Skatteeaten, Innovasjon Norge, Fokus Marketing.