Starte og drive bedrift dagene i Asker


Starte og drive bedrift-dagen er et tilbud til deg som vurderer å starte egen bedrift. På én dag får du mange korte faglige innlegg som skal gjøre det enklere, raskere og tryggere å ta steget til å starte eget foretak.

Her får du møte representanter fra sentrale etater og private virksomheter som vil hjelpe deg til en god start som næringsdrivende.

Påmelding: https://etablerer-akershus.no/våre-tilbud/nye-asker-og-bærum/andre-aktiviteter-og-tilbud