VikenSpace_hvit.png

Besøksadresse

Drengsrudhagen 6, 

1385 Asker 
 

  • Linkedin - Hvit Circle
  • Facebook - Hvit Circle
  • Twitter - Hvit Circle

© 2019 Viken Space

Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon for reiselivsrelaterte næringer i Akershus, og en paraplyorganisasjon for de regionale reiselivsenhetene Visit- Follo og Asker, Bærum, Røyken og Romerike.

Akershus Reiselivsråd

Ameli & Leo, selger klær aktive barn trenger i hverdagen. Agentur på klær. Produktutvikling

Amenor

tilbyr rådgivning og prosjektledelse innen digitalisering – for tjenesteytende bedrifter, industri og offentlig sektor

Asker IT Consulting

Næringssjef for Asker kommune

Asker kommune

Prosjektledelse, Næringsutvikling og analyse, Etablerertjeneste, Styreleder, Styremedlem, Styreleder i AskersHus AS

Bjørn Langvik

Fits Consulting utvikler digitale løsninger for morgendagens markedsplasser.

Fits Consulting, Vivamart

Our mixed reality expertise has evolved over 20 years – with origins in award-winning 3D content creation and design. We’re also the only dedicated, Microsoft–approved, HoloLens developer in the UK. With our 100% focus we stay ahead of this fast moving medium and offer our clients the best solutions on the market.

Fracture Reallity

Hawkfish, CCN

JDI Solutions tilbyr diamantverktøy og utvikling av tekniske løsninger. Bekymringsfri arbeidsdag.i betong og steinbransje.

JDI Solutions

Lonar AS

Tilbyr kompetanse innen strukturelle beregninger, hydrauliske analyser (CFD)

MMV Consultancy

Utviklings- og rådgivingsselskap for næringsliv og offentlig forvaltning

NOWI Gruppen AS

Norstem tilbyr tjenester innen 3D design, print og skanning

Norstem

Sofus Norge AS er leverandør av fagsystemer på barnevernfeltet

Sofus Norge AS

Way2Ride AS

Ahlkvist Media tilbyr strategiske tjenester innenfor sosiale medier.

Alhkvist Media

Asker Event Management Services provides comprehensive conference management and event marketing services. All the support you need to make your conference, exhibition, seminar or training course a resounding success.

Asker Event Management

Ivaretar medlemmenes næringsinteresser og for å være den naturlige samarbeids- og diskusjonspart for offentlige myndigheter i saker som angår næringslivet.

Asker Næringsråd

Bedre Norsk leverer språktjenester med høy kvalitet og på kundens premisser 

Bedre Norsk

We are enviot, a small research company based in Asker in Norway. We believe that our cloud based sensory and automation technology will drive a paradigm shift in MedTech.

Enviot AS

 Fjord Tech Solutions utvikler bærekraftig maritim miljøteknologi 

FjordTech Solutions

HABE leverer et bredt utvalg av matvarer basert på fremtidens mat og insekter

HA-Be AS

In The Mix tilbyr prosjektledelse ved smidig utvikling av nettprosjekter og e-handelsløsninger.

In The Mix

Kisfali Engineering tilbyr ingeniørtjenester, design og IT utvikling.  

Kisfali Engineering

Sjømatsinnovatør på vei mot gastronomiske høyder

M/S Donna

Bedriftsrådgivning og administrativ veiledning

Management Consulting

NorJournal hjelper tannhelsetjenesten i Akershus med å videreutvikle deres journalsystem ved å lage en digital tjenesteplattform. Norges første EPJ-system for tannleger som er godkjent til å sende elektroniske resepter.

Norjournal

A social enterprise for sustainable Business

Sister in Business

Safeguarding values with Green Technology.

TX Guardian AS

Utvikler løsninger og leder prosjekter for elektrifisering av alle typer fremkomstmidler.

e-Motive Technology